اخبار ارز دیجیتال

کمترین میزان خروجی GBTC از اولین روز معاملات!/جزئیات

براساس تحقیقات BitMEX Research کل خروجی های Grayscale بیش از 5 میلیارد دلار است, با این حال، روندهای اخیر حاکی از کاهش میزان خروجی ها از 22 ژانویه دارد و با برداشت 255 میلیون دلار در یازدهمین روز معاملات، کمترین میزان خروجی GBTC از اولین روز معاملات رقم خورده است.

تعداد زیادیاز کارشناسان بعد از کاهش های متوالی خروجی های Grayscale از 22 ژانویه پیش بینی میکنند روند خروجی های این صندوق رو به کاهش است( تا پیش از این میانگین خروجی‌های این دوازده روز معاملاتی برای Grayscale حدوداً 500 میلیون دلار بوده است)

نوشته های مشابه