اخبار ارز دیجیتال

شبکه Sui ادعاهای مربوط به توزیع و کنترل توکن خود را رد کرد!

به نقل از Cointelegraph، بنیان گذاران پروتکل Sui می گویند توکنومیک (توزیع توکن) آن سالم است، و Sui از اشخاص ثالث معتبر برای ذخیره سازی توکن استفاده می کند.

توکن ها طبق برنامه از پیش تعیین شده آزاد می شوند، و برای عموم قابل دسترسی هستند، و بنیانگذاران Sui نمی توانند خزانه داری یا توکن های تخصیص یافته به سرمایه گذاران را کنترل کنند.

نوشته های مشابه