اخبار ارز دیجیتال

به گفته مدیر ارشد حقوقی ریپل لبز، افزایش شانس پیروزی ریپل با درخواست تجدیدنظر!/جزئیات

استوارت آلدروتی، مدیر ارشد حقوقی ریپل لبز، باورارد که اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار پرونده را به سمت تجدیدنظر ببرد، فرایند قضایی می‌تواند به گونه‌ای پیشروانه پیش برود که ریپل بتواند بر این نهاد مالی پیروزی جزئی را تثبیت کند.

او تأکید می‌کند که توکن ریپل قرارداد سرمایه‌گذاری نیست و تیم ریپل هیچ تمایلی به درخواست تجدیدنظر از سوی کمیسیونورس ندارد. آلدروتی پیش‌بینی می‌کند که اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار به ادعای اینکه ارزهای دیجیتال اوراق بهادار هستند ادامه دهد، در پرونده‌های قضایی دیگر نیز شکست خواهد خورد.

نوشته های مشابه