اخبار ارز دیجیتال

به گفته جی‌پی مورگان،برای بررسی میزان تاب‌آوری ماینرها، هاوینگ آینده بیت کوین آزمونی مناسب است!/جزئیات

با توجه به گزارش جی‌پی مورگان، هاوینگ آینده بیت کوین یک آزمون حیاتی برای سنجش تاب‌آوری ماینرها است.

این آزمون باعث کاهش پاداش و افزایش هزینه‌ها برای ماینرها خواهد شد. در یادداشتی که استراتژیست این شرکت خدمات مالی روز پنجشنبه نوشته است، آمده است: “ماینرهایی که هزینه کمتری برای برق دارند، پس از هاوینگ مشکلی نخواهند داشت. اما ماینرهایی که هزینه‌های بالاتری برای انرژی دارند، دچار مشکل خواهند شد.” به عبارت دیگر، هاوینگ قادر خواهد بود تا توانایی ماینرها در سازگاری و حفظ سودآوری در شرایط متغیر را سنجید.

نوشته های مشابه