اخبار ارز دیجیتال

رد کردن پیشنهاد خزانه‌داری برای برخورد با ارزهای دیجیتال مانند مراکز قمار!/عکس

پیشنهاد جدید کمیته خزانه‌داری بریتانیا که در آن خواستار وضع قوانین نظارتی مشابه با حوزه قمار برای ارزهای دیجیتال شده بود، توسط دولت بریتانیا رد شد.

دولت بریتانیا با تأکید بر “مخالفت قاطع” خود با این طرح، اظهار کرد که چنین رویکردی می‌تواند با توصیه‌های مورد توافق از سوی سازمان‌های بین‌المللی در تضاد کامل باشد.

 

نوشته های مشابه