اخبار ارز دیجیتال

تصویب لایحه روبل دیجیتال توسط مجلس روسیه!/جزئیات

روز گذشته، دومای دولتی روسیه لایحه مربوط به روبل دیجیتال، که ارز دیجیتال ملی این کشور را تعریف می‌کند، تصویب کردند.

این لایحه در حال حاضر در انتظار تأیید فدراسیون روسیه و رئیس‌جمهور پوتین است تا نهایی شود. این لایحه دستورالعمل‌های کلی مرتبط با راه‌اندازی روبل دیجیتال را شرح می‌دهد. بر اساس لایحه جدید، بانک مرکزی روسیه مسئول توسعه زیرساخت‌های مربوط به ارز دیجیتال ملی این کشور خواهد بود.

نوشته های مشابه