اخبار ارز دیجیتال

انتشار دستورالعملی برای دریافت کمک‌های ارز دیجیتال نامزدهای سیاسی توسط کمیسیون اقدامات سیاسی منصفانه کالیفرنیا!/جزئیات

کمیسیون اقدامات سیاسی منصفانه کالیفرنیا تصمیم گرفت نقش ارزهای دیجیتال در حوزه سیاسی، به ویژه در مورد کمک‌های مالی کمپین، رسمیت ببخشد. این کمیسیون دستورالعملی برای دریافت و مدیریت کمک‌های ارز دیجیتال ارائه می‌دهد.

دستورالعمل‌های جدید، چارچوب جامع‌تری را برای نامزدهای سیاسی و کمیته‌های کالیفرنیا دریافت و برخورد با کمک‌های ارز دیجیتال فراهم می‌کند. به منظور افزایش شفافیت، کمیته‌ها و نامزدها مجاز نیستند مستقیماً کمک‌های ارز دیجیتال را دریافت کنند. این پرداخت‌ها باید به دلار آمریکا تبدیل شوند و در وزارت خزانه داری ایالات متحده ثبت شده باشند و به روش‌های سختگیرانه شناخت مشتری (KYC) پایبند باشند تا اطمینان حاصل شود که هویت هر مشارکت‌کننده ارز دیجیتال تایید شده است. همچنین، میزان کمک‌های ارز دیجیتال باید بلافاصله به دلار آمریکا تبدیل شود و وجوه به بانک کمپین کمیته واریز شوند.

نوشته های مشابه